Vytlačiť

pichliač úzkolistý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vegetácia vysokých ostríc

Popis

Vegetácia vysokých ostríc s intenzívnym prenikaním Phragmites australis.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh bol prvý krát zaznamenaný na lokalite v roku 1994. Odvtedy sa jeho populácia nachádza stále na rovnakom mieste a nerozširuje sa ďalej do územia. Ide o dosiaľ jedinú známu izolovanú lokalitu na Záhorskej nížine.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

8 800,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

300

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

300,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

8 800,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
pichliač úzkolistý Áno EN Nie
kostihoj lekársky Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
trst obycajná Nie Nie Br.-Bl. / 2a - pokryvnosť 5 až 12,5% plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy