Vytlačiť

popolavec dlholistý moravský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

okraje lesa, remízok s lieskami a horná časť Trštických lúk

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Hrebeňové lúky v k.ú. Dubnica nad Váhom. V roku 2020 bola po dohode s vlastníkom pokosená aj horná časť lúk. Okraje remízok boli pokosené a vyčistené pracovníkmi CHKO s pomocou členov dobrovoľnej stráže prírody. Populácia poddruhu Tephroseris longifolia subsp. moravica je na lokalite z dlhodobého hľadiska pravdepodobne na ústupe, ale vždy tu bola málopočetná (priemerný počet jedincov na lokalite je v dobrých rokoch cca 100). Populácia sa vyskytuje na 2 mikrolokalitách - pod hruškou a pod lieskou, ojedinele aj inde na okraji remízok.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

900,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

22

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

4,00


Kvetnaté rastliny

18,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

9 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy