Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_159 (20 277,07 m2)

Meno mapovatela

Garayová Jana

Dátum monitoringu

6.8.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 10,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 5,00 V-/B-
F02.02.03 - Vysoká 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 50,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Poznámky

Na celej TML bol jeden pobytový znak. Nájdený straší zosušený trus. Koryto Gortvy porastené vegetáciou. Malý prietok vody. .


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy