Vytlačiť

hadinec červený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Poznámky

Lokalita je vypásaná hovädzím dobytkom len v dolinovej časti.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

150

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

18,00


Kvetnaté rastliny

132,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

5 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
hadinec červený Áno ENr Nie 150 ks
poniklec lúčny český Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ruža galská Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy