Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá


Kód TML

TML_BombBomb_028 (2 579 152,39 m2)

Meno mapovatela

Popovics Juraj

Dátum monitoringu

15.5.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

litorálne porasty makrofytnej močiarnej vegetácie

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Vysoká 60,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TMP1=transekt po obvode severného rybníka, jeho priebeh je priložený na obrázku. Plocha TMP1 kvôli nadmernému suchu je vyschnutá. Odhad kvality populácie na základe predchádzajúcich pozorovaní.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 500,00 x 5,00 Zo zapamätaných údajov tmpBombinaHrhov.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kunka červenobruchá 1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy