Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Umelo odrezaný meander Ls 1.1, ls 1.2, Vo4

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Stredná 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

55,00 % 45,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Poznámky

Bobria rodina kolonizovala lokalitu od roku 1991. Záznam 16 pobytových znakov. V čase monitoringu mierne znížený stĺpec vody. Reprodukcia v rodine bola potvrdená. Odhad počtu jedincov 5. Výrazne pachové značky na hranici home range.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Volavka popolavá 3,00 vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
Tesár čierny 1,00 akustický monitoring A0 - predpokladané hniezdenie
Kačica divá 4,00 vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy