Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Kanalizovaný tok s nízkymi brehmi. (LS1,1, + X8)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.03 - iné bodové znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lokalita bobrom osídlená minimálne od roku 1997. Malina kanalizovaný tok ovplyvňovaný povodňovými hladinami riek Moravy a Dunaja. Počet nájdených pobytových znakov 31. Rodina presahuje na ústiaci Stupavský potok, so 16 pobytovými znakmi z toho 4 hate. Reprodukcia potvrdená. Odhad počtu jedincov 7.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Bocian čierny 1,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Haja červená 1,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Kačica divá 4,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bobor vodný 7,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Bocian biely 2,00 vizuálne pozorovanie D10 - isté hniezdenie
Čajka smejivá 15,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sokol myšiar 1,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bocian biely 18,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Nutria riečna 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Labuť hrbozobá 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Vrabec domový 17,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Straka čiernozobá 1,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bažant poľovný 3,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy