Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

prírodný nížinný tok Vo4. Ls 1.1, Ls 1.2

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

45,00 % 55,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom od roku 1990 ! Počas monitoringu zaznamenaných 9 pobytových znakov. Odhad početnosti 5 jedincov. V rámci TML sú dve centra výskytu, Obe sa nedajú úplne zmapovať. Na západe areál rodiny presahuje hranicu štátu a na východe je nepriechodne hustá vegetácia.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sus scrofa Linnaeus, 1758 2,00 vizuálne pozorovanie STOPA - odtlačky končatín
Volavka popolavá 1,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bobor vodný 3,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Kačica divá 2,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 akustický monitoring A0 - predpokladané hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy