Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_025 (6 423 506,20 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

28.8.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

45,00 % 55,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - manažment lesa Vysoká 95,00 V-/B-
B02.02 - holorub Vysoká 30,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Vysoká 20,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Vysoká 100,00 V-/B-
B04 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Stredná 20,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

8,00 % 35,00 % 57,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

8,00 % 35,00 % 57,00 %

Poznámky

Na TML boli zistené odumreté imága roháča obyčajného v okolí pňov dubov na starých holoruboch. Pre intenzívne ťažby holorubom na TMP. V dotknutom TML nemajú roháče ideálne podmienky na úspešné prežitie napriek tomu, že sa tu nachádza ÚEV. Prebiehajú intenzívne ťažby predovšetkým holorubným hospodárskym spôsobom, výsadbou nepôvodných drevín (kultivary topoľov), prenikaním inváznych drevín, odstraňovanie odumretých stromov. Problémom sú zmeny vo vodnom režime rieky Moravy – regulácia rieky, ohrádzovanie inundačného územia, prenikanie inváznych drevín.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
3 150,00 x 700,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GP TML_LucaCerv_025_20190828_003.jpg
1 300,00 x 600,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_025_20190828_001.jpg
2 30,00 x 700,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_025_20190828_002.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pterostichus (Feronidius) melas (Creutzer, 1799) 1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Carabus) granulatus granulatus Linnaeus, 1758 2 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
zlatoň ligotavý 2 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 3 12 ks 20 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 2 8 ks 20 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
zlatoň ligotavý 1 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 3 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Roháč obyčajný 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Roháč obyčajný 1 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 3 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 2 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) 2 7 ks 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Eucarabus) ulrichii ulrichii Germar, 1824 3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy