Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbové kroviny stojatých vôd

Popis

Meander rieky čiastočne odrezaný, na brehu Kr8, Ls 1.1 a Ls 1.2.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Nízka 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Meander odrezaný od hlavného toku intenzívne sedimentuje. Lokalita bobrom osídlená najneskôr od roku 1997. Počas roku prevažne bez vodného stĺpca, počas monitoringu hladina mierne stúpla. Počet zistených pobytových znakov 22. Časť areálu nie je prístupná pre monitoring. Reprodukcia bola potvrdená. Odhad počtu jedincov 5.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 1,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Májka fialová 1,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Hus divá 77,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Čajka smejivá 91,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 100,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Tesár čierny 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Kačica divá 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sus scrofa Linnaeus, 1758 1,00 stopovanie živočícha ADD - dospelý jedinec
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Slávik červienka 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy