Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_070 (23 920,55 m2)

Meno mapovatela

Kisková Katarína

Dátum monitoringu

24.1.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Popis

upravený skalnatý breh bez vegetácie, Ls1.4

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Vysoká 100,00 V-
D03.01.02 - turistické prístavy alebo rekreačné miesta Stredná 80,00 V-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Nízka 10,00 B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 B-
J02.15 - iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom Nízka 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Poznámky

Lesnický potok od odklonenia tur. chodníka od cesty pred chatou Lesnica po výstupisko z pltí pri infocentre


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 4,00 x 690,00 nie

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie STOPA - odtlačky končatín

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy