Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbové kroviny stojatých vôd

Popis

Melioračný kanál spojený s pleistocenným meandrom s porastom Kr8, Ls 1.1, Ls 1.2

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Bobria rodina lokalitu kolonizovala minimálne od roku 2002. Po obnove vodnej hladiny v roku 2019, sa bobor vrátil. Počet pobytových znakov 15 pri tom prevažná časť lokality je neprístupná pre monitoring. Odhad jedincov v rodine 5. Reprodukcia potvrdená.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 3,00 vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 3,00 vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 1,00 vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
kunka červenobruchá 7,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Hus divá 6,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Žeriav popolavý 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kačica divá 10,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy