Vytlačiť

poniklec slovenský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 60,00 B+
A04.02 - neintenzívne pasenie Stredná 80,00 B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

V rokoch 2016,2017 prebehli menežmentové opatrenia na lokalite (celá plocha TML bola odstránená od náletu a vykrovinorezovaná). Potrebné do budúcnosti zabezpečiť do budúcnosti občasné prepásanie. V dôsledku čoho je na niektorých častiach veľa stariny a smlzu.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

15 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

450

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

430,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

15 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy