Vytlačiť

kosienka karbincolistá

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lokalita je kosená, bez obmedzenia termínu kosby, kosba spravidla pred dozretím semien, populácia sa udržiava vegetatívnym rozrastaním. Veľkosť plochy výskytu sa nemení, generatívne rozmnožovanie nepredpokladáme. Pred kosbou v čase monitoringu (7.6.2019) trávny porast homogénny, nižší, málo kvitnúcich bylín, oproti roku 2018 menej bylí Serratula lycopifolia s púčikmi Plocha pokosená v júli (tesne pri zemi, obnaženie pôdy). V r. 2020 dohodnúť vynechanie plochy výskytu z kosby, aby druh vykvitol.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

120,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

1 200

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

200,00


Kvetnaté rastliny

1 000,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

700,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy