Vytlačiť

popolavec dlholistý moravský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 30,00 V-/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V r. 2019 kvitli 2 jedince z 8, bola okolo nich inštalovaná klietka na ochranu pred ohryzom zverou. 3 jedince mladé. Sústavný pokles počtu jedincov i počtu kvitnúcich jedincov. Na jeseň 2017 bol odstránený nálet drevín v priestore výskytu druhu. Zásah mohol mať vplyv na nekvitnutie v 2018 (poškodenie založených kvetov). V 2018 žiadny kvitnúci jedinec, dohľadaných 7 trsov sterilných.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

390,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

8

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

2,00


Kvetnaté rastliny

6,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

390,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy