Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

mozaikovitý komplex biotopov: Ls1.1, Ls7.4, Lk11, Lk10

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - odstránenie porastu Nízka 1,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 5,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 22,07970000 / 48,81340000 0 Chodníky aktívne
2 22,08550000 / 48,80980000 0 Chodníky aktívne
3 22,07928600 / 48,81372790 topol osikový nedokonaný 30 - 40 1
4 22,08370000 / 48,80990000 vrba biela dokonaný 20 - 30 2
5 22,08123200 / 48,81374700 cerešna vtácia dokonaný 20 - 30 2
6 22,08270000 / 48,80930000 0 Chodníky aktívne
7 22,06060000 / 48,81250000 0 Hrady neaktívny
8 22,06540000 / 48,81350000 0 Hrady aktívny
9 22,07970000 / 48,81340000 0 Hrady aktívny
10 22,07960000 / 48,81370000 0 Hrady aktívny
11 22,08076900 / 48,81392700 0 Nory aktívna

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Orliak morský 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Volavka popolavá 4,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Beluša veľká 11,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Vydra riečna 1,00 vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy