Vytlačiť

Modráčik krvavcový

Modráčik krvavcový


Kód TML

TML_MacuTele_009 (23 358,13 m2)

Meno mapovatela

Štefaniková Soňa

Dátum monitoringu

11.8.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
modráčik bahniskový 48 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik krvavcový 35 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy