Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_096

Dátum monitoringu

16.7.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

172 974,38 m2

JPRL

359 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 90,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

2,00


E1

2,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

600 , 680

Sklon (%)

25,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

25,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

30,00

40,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

15,00

50,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 20,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
zubacka cibulkonosná 501+ menej ako 1%
Betula verrucosa (syn.) E3 0,50
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
buk lesný E1 1,00
baza cierna E2 0,50
chlpana chlpatá 11-500 menej ako 1%
topol osikový E1 0,50
jedla biela E3 nepôvodné 0,50
chlpana hájna 501+ menej ako 1%
ploník stencený 501+ menej ako 1%
jastrabník chlpatý 1-10 menej ako 1%
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,50
dub zimný E3 1,00
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
papradka samicia 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E3 nepôvodné 0,50
Mnium sp. 11-500 menej ako 1%
lesklec vlnkatý 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy