Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Technický upravený tok s Vo4, Kr 9.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - odstránenie porastu Vysoká 100,00 V-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Do TML zasahuje bobria rodina z vedľajšieho Zohorského kanála. Počet pobytových znakov 13. Odhad počtu jedincov v rodine 5. Vybudované tri hate z toho jedná mohutná opretá o železničný most. Zhryzajú prevažne jelšu pre stavebné účely. Potravu získavali z poľnohospodárskej pôdy - tekvicu.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Drozd čvíkotavý 11,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Strnádka žltá 20,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka popolavá 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy