Vytlačiť

hľuzovec Loeselov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis

Plochy po bývalej ťažbe rašeliny. Postupným manažmentom sa plocha s výskytom druhu rozšírila na 1.7 ha

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+
K01.04 - zavodňovanie Stredná 100,00 V+/B+
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh sa na lokalite udržuje generatívnym rozmnožovaním. Na jeseň v roku 2017 bola plocha pokosená, odstránené náletové dreviny. Biomasa bola odstránené. V jarných mesiacoch roku 2018 bol na lokalite upravený vodný režim zahataním odvodňovacích kanálov kvôli zdvihnutiu vodnej hladiny. Predpokladáme, že oba vyššie spomenuté zásahy mali vplyv na zvýšenie počtu jedincov Liparis loeselii v tomto roku. V októbri roku 2018 bola lokalita opäť pokosená a biomasa odstránená.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

8 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

163

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

12 600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
lubovník štvorkrídly Nie Nie
kruštík močiarny Áno VU Nie
ostrica Hostova Nie VU Nie
ostrica Hartmannova Áno VUr Nie
bielokvet mociarny Nie LR Nie
ostrica ostrá Nie Nie
ostrica ježatá Nie Nie
borovica lesná Nie Nie
konopác obycajný Nie Nie
bahnička málokvetá Áno VU Nie
nátržník vzpriamený Nie Nie
trst obycajná Nie Nie
bezkolenec belasý Nie VU Nie
cerkác obycajný Nie Nie
páperník širokolistý Nie Nie
karbinec európsky Nie Nie
sitina clánkovaná Nie Nie
lipkavec potocný Nie Nie
pichliac mociarny Nie Nie
ostrica plstnatoplodá Áno VU Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy