Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Pleistocenný meander s biotopom Ls 1.1, Ls 1.2.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

25,00 % 75,00 %

Poznámky

Lokalita kolonizovaná bobrom minimálne od roku 2003. Počas vegetačnej sezóny bola úplne bez vody. Zistené 3 pobytové znaky. Zatiaľ prekladá konzumácia. Ohryz drevín len 2 x. Absencia ohryzených konárikov čo by sa dali určiť prítomnosť juvenilov. Počet jedincov 1.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Viviparus contectus (MILLET, 1813) 20,00 jedince získané ručným zberom na lokalite UHYN - uhynutý jedinec
Bobor vodný 1,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Slávik červienka 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka popolavá 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy