Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_006 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajňuk Dušan

Dátum monitoringu

28.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.03 - iné bodové znečistenie povrchových vôd Vysoká 20,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
006 IMG_20191028_100748.jpg,
IMG_20191028_100742.jpg
8,00 / 126,00 / Hrubý

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 25 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
hrúzovec sieťovaný 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy