Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_001 (57 787 334,34 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

30.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

jedľobukové lesy, sutinové lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - výsadba stromov - nepôvodné druhy Stredná 10,00 V-
B02 - manažment lesa Stredná 20,00 V-
C01.01.01 - lomy Stredná 1,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

Poznámky

V prírodných rezerváciách a v častiach so staršími nespracovanými kalamitami sú pre druh priaznivé podmienky, v hospodárskych lesoch je však biotop nevhodný, kvôli nedostatku hrubého mŕtveho dreva, rovnovekkej štruktúre, výsadbe stanovištne nepôvodných drevín atď. Založené boli 3 TMP v širšom okolí NPR Šrámková. Napriek vhodnej štruktúre biotopu s dostatkom mŕtveho (jedľového) dreva sa cieľový druh nepodarilo potvrdiť.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
BS_MF_TMP_1 10,00 x 1 000,00 GPS
TMP1 10,00 x 1 000,00 TMP1 nie je v teréne fixovaná, zameraná pomocou GPS TML_BoroSchn_001_20190630_001.jpg
TMP2 10,00 x 1 000,00 TMP2 nie je v teréne fixovaná, zameraná pomocou GPS TML_BoroSchn_001_20190630_002.jpg
TMP3 10,00 x 1 000,00 TMP3 nie je v teréne fixovaná, zameraná pomocou GPS TML_BoroSchn_001_20190630_003.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
bystruška zlatá TMP1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Platycarabus) irregularis montandoni Buysson, 1882 TMP1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758) TMP1 3 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) TMP1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov TMP3 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
plocháč červený TMP1 3 ks 15 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
plocháč červený TMP2 7 ks 15 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
plocháč červený TMP3 5 ks 15 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) TMP1 5 ks 30 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Boros schneiderov TMP1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Boros schneiderov TMP2 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) TMP2 15 ks 30 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) TMP3 10 ks 30 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) TMP1 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) TMP1 40 ks 40 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 TMP2 3 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 TMP3 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy