Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_011 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Štencl Richard

Dátum monitoringu

15.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 B-
K03.04 - predátorstvo Nízka 100,00 V-/B-
M02.04 - migrácia druhov Stredná 100,00 B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Mrena karpatská 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 14 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 68 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena severná 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Silurus glanis Linnaeus, 1758 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Oncorhynchus mykiss (Jordan, 1892) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 124 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 111 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy