Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_002 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Štencl Richard

Dátum monitoringu

20.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 104 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 27 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy