Vytlačiť

Bezkolencové lúky

Bezkolencové lúky

Kód TML

TML_6410_122 (46 291,88 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

5.6.2019

Meno mapovateľa

Galvánek Dobromil


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 40,00
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 30,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

15,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Vysoká 100,00 V-/B-
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop Lk4 na lokalite nie je prítomný a podľa môjho názoru nebol prítomný už v čase zakladania TML. Lokalita je intenzívne spásaná a zošľapávaná hovädzím dobytkom, v jej blízkosti je napájadlo. Na 15% TML je ležovisko dobytka. Navrhujem vyradiť zo siete TML.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
psiarka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
veronika drchnicková E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
žabník kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina plazivá E1 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa lesná E1 1 - menej ako 1%
ostrica srstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba krehká E3 1 - menej ako 1%
Carex ovalis E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác peniažtekový E1 2 - medzi 1% a 50%
škripina lesná E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E1 1 - menej ako 1%
rožec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kukucka lúcna E1 1 - menej ako 1%
nátržník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
javor polný E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy