Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_011 (11 059 656,05 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

29.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

Zachovalé zmiešané porasty v NPR Zadná Poľana

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 25,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - manažment lesa Stredná 50,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Napriek vhodným biotopom a vysokému počtu odumierajúcich jedlí sa druh Boros schneideri znovu nepodarilo potvrdiť, výskyt je však veľmi pravdepodobný. V orografickom celku Poľana doteraz nikdy nenájdený..


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
POLBO1 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixobaná, zameraná v GPS. TML_BoroSchn_011_20190629_001.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Peltis grossum (Linnaeus, 1758) POLBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) POLBO1 ks 10 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) POLBO1 20 ks 20 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Fuzáč alpský POLBO1 ks 4 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) POLBO1 4 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) POLBO1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) POLBO1 10 ks 10 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 POLBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov POLBO1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
plocháč červený POLBO1 4 ks 4 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
krasoň jedľový POLBO1 10 ks 10 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) POLBO1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Xylita laevigata (Hellenius, 1786) POLBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Benibotarus taygetanus (Pic, 1905) POLBO1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy