Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_039 (92 850,63 m2)

Meno mapovatela

Kizek Tomáš

Dátum monitoringu

10.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Mezofilné kosné lúky, zamokrené lúky a brehové porasty potoka Ladomírka, ruderálne stanovištia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

35,00 % 40,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 35,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

25,00 % 50,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V čase našej návštevy boli lúčne porasty (nad cestou) na TML zväčša pokosené, motýle mali k dispozícii len zamokrené miesta s ponechaným bylinným porastom, kde v jarnom období dominoval cesnak medvedí, čo, vzhľadom na jeho ekologické nároky, na otvorenej ploche považujeme za výnimočné. Druh na uvedenom TML nenachádza priaznivé podmienky, väčšina jedincov bola pozorovaná pod cestou na zamokrených lúkach nivy potoka Ladomírka. Celkovú populáciu v údolí Ladomírky na TML odhadujeme na 5-10 jedincov, v čase návštevy boli fotodokumentované dva samčeky.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
ohniváčik veľký 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy