Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_002 (41 416 563,49 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

26.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

Prevažujú pozmenené bučiny na sekundárne smrečiny,miestami významný výskyt Sutinových lipovo-javorových lesov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.02 - holorub Vysoká 10,00 V-/B-
F03.02.01 - zber (hmyz, plazy, obojživelníky) Stredná 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 20,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 30,00 % 60,00 %

Poznámky

V tomto TML má sledovaný druh pravdepodobne najsilnejšiu populáciu v rámci Slovenska, čo bolo potvrdené aj recentnými nálezmi v poslednom desaťročí. Vhodných biotopov (jedľobučín s odumierajúcimi a odumretými jedľami nastojato) výrazne ubúda. Nálezy sú tak zriedkavé, že nie je prekvapujúce že druh v rámci transektu TMP znovu potvrdený nebol. Druh bol ale znovu potvrdený v rámci TML počas iných návštev nálezom niekoľkých lariev na 3 kmeňoch na 1 lokalite.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 500,00 x 1 500,00 nefixovaná, zameraná GPS (ľavý dolný roh a stred) TML_BoroSchn_002_20190526_001.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Boros schneiderov 1 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 1 3 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Peltis grossum (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov 4 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
krasoň jedľový 1 ks 100 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Drevník ryhovaný 1 4 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platypus oxyurus Dufour, 1843 1 ks 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Corticeus (Paraphloeus) bicoloroides Roubal, 1933 1 6 ks 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy