Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_013 (4 863,29 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

14.6.2019

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín 30,00
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 50,00
Al7 - Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

70,00

E0

60,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop v polygóne nesúvisle na skalách a inde na plytších pôdach, mozaika so spolocenstvami vysokobylinnych niv na karbonatoch a listnatymi subalpinskami krovinami


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
prerastlík dlholistý E1 1 - menej ako 1%
valeriána trojená E1 2 - medzi 1% a 50%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
stokráska Micheliho E1 2 - medzi 1% a 50%
soldanelka karpatská E1 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
ostružina malinová E1 1 - menej ako 1%
ostrica pevná E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica prstnatá E1 1 - menej ako 1%
brusnica obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
chvostník jedlovitý E1 1 - menej ako 1%
plavúnka brvitá E1 1 - menej ako 1%
slezinník zelený E1 1 - menej ako 1%
prilbica pestrá E1 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
ostrica Pairaeiho E1 1 - menej ako 1%
ruža ovisnutá E2 1 - menej ako 1%
arábka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy