Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_110 (3 582,00 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

24.9.2019

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

75,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Vysoká 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 5,00 % 5,00 %

Poznámky

Časť územia TML je znehodnotená prílišným zošľapom turistami odbočujúcimi z chodníka. Vyssi vplyv turizmu v blizkej buducnosti bude priamo ovpyvnovat tuto TML.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
sekernica tmavá E1 2 - medzi 1% a 50%
kuricka rozchodníkovitá E1 1 - menej ako 1%
piesocnica brvitá E1 1 - menej ako 1%
brusnica cucoriedková E1 1 - menej ako 1%
kropenác trváci alpský E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka dvojkvetá E1 1 - menej ako 1%
ostrica tmavá E1 1 - menej ako 1%
psincek skalný E1 1 - menej ako 1%
arábka alpínska E1 1 - menej ako 1%
turica alpínska E1 1 - menej ako 1%
lomikamen pižmový E1 1 - menej ako 1%
lipkavec nerovnakolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
Alchemilla sp. E1 1 - menej ako 1%
Gentiana praecox (syn.) E1 1 - menej ako 1%
chudôbka vždyzelená E1 1 - menej ako 1%
Phleum alpinum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
zvoncek tatranský E1 1 - menej ako 1%
kôprovnícek bezobalový E1 2 - medzi 1% a 50%
plavúnka brvitá E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy