Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_070 (1 631,23 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

17.9.2019

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 40,00
Al5 - Vysokobylinné spolocenstvá alpínskeho stupna 15,00
Al7 - Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade 25,00
Al8 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 30,00 V-/B-
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Poznámky

Mozaika vapnomilnych travnikov, plynuleorechadzajucich do skalnych strbin spolu s vysobylinnymi a vysokosteblovymi vapencovymi porastami. Oproti minulemu mapovaniu upresnenie odhadu pomeru jednotlivych mozaik.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
žeruška alpínska E1 1 - menej ako 1%
trojštet alpský E1 1 - menej ako 1%
dryádka osemlupienková E1 2 - medzi 1% a 50%
gypsomilka plazivá E1 2 - medzi 1% a 50%
bôlhoj lekársky alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
kosatka kalíškatá E1 2 - medzi 1% a 50%
všivec Oederov E1 2 - medzi 1% a 50%
devätorníkovec alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
pochybok biely E1 1 - menej ako 1%
horcicník Wittmannov E1 1 - menej ako 1%
žerušnicník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
stokráska Micheliho E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka bezbyľová E1 2 - medzi 1% a 50%
lomikamen sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
horec Clusiov E1 2 - medzi 1% a 50%
bartsia alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
dvojštítok hladkoplodý E1 2 - medzi 1% a 50%
kortúza Matthioliho E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy