Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_008 (9 039,00 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

29.6.2019

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 60,00
Al8 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch 30,00
Al9 - Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

horna cast biotopu je viac ovplyvnena blizkostou turistickeho chodnika


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník zlatý E1 1 - menej ako 1%
Achyrophorus uniflorus (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kostrava nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
soldanelka karpatská E1 2 - medzi 1% a 50%
vika horská E1 1 - menej ako 1%
stokráska Micheliho E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka alpská E1 1 - menej ako 1%
cesnak sivkastý E1 2 - medzi 1% a 50%
horcinka horká krátkokrídla E1 2 - medzi 1% a 50%
lalia zlatohlavá E1 1 - menej ako 1%
lipnica alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
prvosienka vyššia E1 2 - medzi 1% a 50%
hlavác lesklý E1 2 - medzi 1% a 50%
pochybok biely E1 1 - menej ako 1%
púpavec srstnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
všivec praslenatý E1 2 - medzi 1% a 50%
margaréta panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
brusnica cucoriedková E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy