Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_064 (85 668,43 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

15.9.2019

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

80,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

V pripadde znovuotvorenia chodnika na hreben BT, by doslo k vyraznejsiemu vplyvu zoslapavnia na biotopy.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
rožec prameniskový E1 1 - menej ako 1%
rožec rolný tuhý E1 1 - menej ako 1%
pabodliak alpínsky E1 1 - menej ako 1%
prilbica tuhá pravá E1 1 - menej ako 1%
borovica horská E2 2 - medzi 1% a 50%
borovica horská E1 1 - menej ako 1%
macucha cesnackovitá E1 1 - menej ako 1%
psincek alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
psincek tenucký E1 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
pochybok biely E1 2 - medzi 1% a 50%
veternica narcisokvetá E1 2 - medzi 1% a 50%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
tomka alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
bôlhoj lekársky alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsica pestrá E1 1 - menej ako 1%
dvojštítok hladkoplodý E1 1 - menej ako 1%
vraticka mesiacikovitá E1 1 - menej ako 1%
prerastlík iskerníkovitý E1 1 - menej ako 1%
vres obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy