Vytlačiť

užovka stromová

užovka stromová


Kód TML

TML_ElapLong_021 (24 629,32 m2)

Meno mapovatela

Kánya Milan

Dátum monitoringu

6.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

okolie VN

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01.01 - rybolov na mieste Vysoká 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
jašterica zelená 1 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
užovka stromová 1 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
užovka stromová 1 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy