Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_112 (3 935,52 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

6.9.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

75,00 % 25,00 %

Vyhliadky biotopu

75,00 % 25,00 %

Poznámky

Štrková lavica. Vegetácia ruderalizovaná, najmä výskyt Amaranthus chlorostachys. Sukcesia Populus nigra. Brassica oleracea convar. gongylodes (kaleráb) - nie je v zozname druhov


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Melilotus sp. E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E2 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
lulok cierny E1 1 - menej ako 1%
púpava lekárska E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
plamienok plotný E1 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
Setaria glauca (syn.) E1 1 - menej ako 1%
prstovka krvavá E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec mäkký E1 1 - menej ako 1%
trst obycajná E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy