Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_006 (5 105,84 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

10.6.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

10,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Sprašový svah s vysokým stupňom sukcesie. Dominuje pýr a ovsík. Bol uskutočnený jednorazový zásah - odstránenie krov miestnym poľovným združením. Výskyt druhov - Phlomis tuberosa, Inula germanica, Althaea pallida, Adonis vernalis.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka rolná E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
pakost nízky E1 1 - menej ako 1%
balota cierna E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica ciernoklasá E1 2 - medzi 1% a 50%
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%
rešetliak precistujúci E2 1 - menej ako 1%
ostrica srstnatá E1 1 - menej ako 1%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
ibiš bledý E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
hloh jednosemenný E2 2 - medzi 1% a 50%
posed biely E1 1 - menej ako 1%
oman nemecký E1 1 - menej ako 1%
asparágus lekársky E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 1 - menej ako 1%
kuklík mestský E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy