Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_012 (10 774,10 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

4.7.2014

Čas (od - do)

8:50 - 11:40


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Prirodzené koryto Ipľa s medzernatým (najmä na ľavom - maďarskom brehu) brehovým porastom. Úsek TML ne v priestore kosených aluviálnych lúk.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 10,00 V+/B+
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Vybraný úsek Ipľa je v najhodnotnejšej časti Ramsarskej lokality Poiplie. Pre S. flavipes sú na zvolenom úseku habitátovo limitujúce vysoké brehy (brehové nátrže), V akumulačnej časti meandra na slovenskom brehu je hustý porast brehovej vegetácie, tieniaca vodnú hladinu na 70tich % slovenského brehu. Sú tu sedimenty bahna a organického detritu, nevhodného pre gomphidy. Dobré miesto s výskytom lariev S. flavipes je 85 nad horným okrajom TML.Imága S. flavipes neboli zaznamenané. V deň monitoringu bola vyššia hladiny vody asi o 30 cm po predchádzajúcich búrkach. Taxóny P. pennipes , C. splendens boli zaznamenané aj v larválnom alebo v štádiu imága. Stred TML Tešmák = 48.058293° 18.991681° Kvalita populácie upravená VS na nevyhovujúcu - exúviá neboli použitou metódou zistené, doplnkovým zberom však boli zistené larvy v zodpovedajúcom množstve.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 31 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy