Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Kód TML

TML_6260_041 (5 381,64 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

29.5.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr4 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

95,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Stredná 100,00 V+/B+
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií Stredná 20,00 V-/B-
D01 - dopravné siete Stredná 50,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

75,00 % 25,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Odstránenie náletu a pastva oviec prispeli k zlepšeniu stavu biotopu.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mednicka sedmohradská E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pošvatá E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
palina polná E1 2 - medzi 1% a 50%
pyštek krucinkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek hrebenitý E1 2 - medzi 1% a 50%
gypsomilka metlinatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kosácik obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
chondrila prútnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
šedivka sivá E1 1 - menej ako 1%
nátržník strieborný E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
tunika prerastená E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak polný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy