Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_037 (21 740,51 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

16.6.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

15,00


E1

75,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 25,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Poznámky

Intenzívne šírenie sa Ailanthus altissima.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
oman nemecký E1 2 - medzi 1% a 50%
divozel kukuckovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
ladenec Borbásov E1 2 - medzi 1% a 50%
hlaváčik jarný E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik prútnatý E1 1 - menej ako 1%
pyštek krucinkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek sibírsky E1 1 - menej ako 1%
ometlina ihlanovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
fúzatka prstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava valeská E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
dvojradovec neskorý E1 2 - medzi 1% a 50%
dušovka rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak orešcový E1 2 - medzi 1% a 50%
palina polná E1 2 - medzi 1% a 50%
lan tenkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
vstavač purpurový E1 1 - menej ako 1%
záraza biela E1 1 - menej ako 1%
lan chlpatý E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy