Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_018 (9 076,06 m2)

Percento plochy

95,00 %

Dátum monitoringu

1.7.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.02 - odstránenie kamenných stien a násypov Stredná 40,00 V+/B+
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V+/B+
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Voľný piesok 5%. V roku 2015 došlo k odstráneniu náletových drevín a vyrovnaniu násypov. V roku 2019 sukcesia pokročila, voľné plochy piesku sú len ojedinelé.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
tarica kališnatá E1 1 - menej ako 1%
tunika prerastená E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
suchokvet rocný E1 1 - menej ako 1%
basia vlnokvetá E1 1 - menej ako 1%
smohla lekárska E1 1 - menej ako 1%
mohár sivý E1 1 - menej ako 1%
lanicník maloplodý E1 1 - menej ako 1%
bocianik rozpukovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
Polygonum aviculare agg. E1 1 - menej ako 1%
vika hunatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
pohánkovec ovíjavý E1 1 - menej ako 1%
silenka dneperská E1 2 - medzi 1% a 50%
prstnatec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 2 - medzi 1% a 50%
láskavec ohnutý E1 1 - menej ako 1%
Chenopodium album agg. E1 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý E1 1 - menej ako 1%
horcicník konáristý E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy