Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Kód TML

TML_6440_016 (53 998,06 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

7.6.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk8 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

95,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Poznámky

Obnovená lúka na ornej pôde, kosené, výrazná ruderalizácia a prítomnosť inváznych druhov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
sitina ropušia E1 1 - menej ako 1%
Taraxacum sect. Ruderalia E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak polný E1 1 - menej ako 1%
ostrica Otrubova E1 1 - menej ako 1%
vrbica prútnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
psiarka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
graciola lekárska E1 1 - menej ako 1%
halucha dutá E1 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 1 - menej ako 1%
karbinec vysoký E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác peniažtekový E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastnica trstovníkovitá E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa lesná E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica mociarna E1 1 - menej ako 1%
žerušnica trsnatá E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy