Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_146 (13 887,35 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

5.9.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

35,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Biotop sa vyvinul na obnažených brehoch ramena, najkrajšie porasty však vznikli po sprietočnení ramena v jv. časti mimo plochy TML.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
horciak štiavolistý E1 1 - menej ako 1%
šachor hnedý E1 2 - medzi 1% a 50%
Myosotis palustris (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
kapsicka pastierska E1 1 - menej ako 1%
vrba biela E1 2 - medzi 1% a 50%
portulaka zeleninová E1 1 - menej ako 1%
skorocel väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
žabník skorocelový E1 1 - menej ako 1%
štiavec úzkolistý E1 1 - menej ako 1%
topol biely E1 1 - menej ako 1%
astra kopijovitolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak pieprový E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
veronika potocná E1 1 - menej ako 1%
ježatka kuria E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
horciak riedkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa obojživelná E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy