Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_121 (8 309,61 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

30.7.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 10,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

1,00


E1

90,00

E0

2,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Strmé severne orientované žľaby s nelesnou vegetáciou s dominanciou Calamagrostis varia, Bromus monocladus, Sesleria albicans a výskytom horských druhov - Allium ochroleucum, Pimpinella major, Soldanella carpatica, Gentianella fatrae, Bellidiastrum michelii, Toffieldia calyculata, Anemone narcissiflora, Rubus saxatilis


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mrvica peristá E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas jednosteblový E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz pestrý E1 3 - nad 50%
mrvica lesná E1 1 - menej ako 1%
šalátovka múrová E1 1 - menej ako 1%
zvoncek moravský E1 2 - medzi 1% a 50%
Cynanchum vincetoxicum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
lanolistník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
ostrica biela E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak bledožltý E1 2 - medzi 1% a 50%
javor horský E1 1 - menej ako 1%
buk lesný E1 1 - menej ako 1%
lipkavec rakúsky E1 2 - medzi 1% a 50%
zerva hlavickatá E1 1 - menej ako 1%
prvosienka vyššia E1 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E2 1 - menej ako 1%
bedrovník väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
jarmanka väcšia E1 1 - menej ako 1%
zvoncek repkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
soldanelka karpatská E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy