Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_120 (8 488,67 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

1.8.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 10,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

2,00


E1

95,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Severné žľaby s Calamagrostis varia, Sesleria albicans. Druhy vápencových skál v zozname druhov neuvádzam (Crepis jacquinii, Primula auricula). Horské a vzácnejšie druhy - Gentianella fatrae, Orthilia secunda, Allium ochroleucum, Adenophora liliifolia, Soldanella carpatica


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ostrevka vápnomilná E1 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E2 1 - menej ako 1%
buk lesný E3 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E2 1 - menej ako 1%
zvoncek moravský E1 2 - medzi 1% a 50%
bolševník boršcový E1 1 - menej ako 1%
prvosienka vyššia E1 1 - menej ako 1%
jarmanka väcšia E1 2 - medzi 1% a 50%
šalátovka múrová E1 1 - menej ako 1%
jastrabník dvojúkrojkový E1 1 - menej ako 1%
bažanka trváca E1 1 - menej ako 1%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
pichliac lepkavý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica nízka E1 1 - menej ako 1%
smlz pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
soldanelka karpatská E1 1 - menej ako 1%
rebrícek oddialený E1 1 - menej ako 1%
hlavác lesklý E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy