Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_100 (10 602,19 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

5.9.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

10,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

10,00 % 90,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

V roku 2019 vysoký stav vody nedololil úspešný vývoj vegetácia tohoto biotopu, biotop sa vyvinul iba veľmi fragmentovane.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
roripa mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel väcší E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 1 - menej ako 1%
štiavec prímorský E1 1 - menej ako 1%
astra kopijovitolistá E1 1 - menej ako 1%
horciak obojživelný E1 1 - menej ako 1%
horciak riedkokvetý E1 1 - menej ako 1%
tajnicka ryžovitá E1 1 - menej ako 1%
mrlík hybridný E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
veronika drchnicková E1 1 - menej ako 1%
topol biely E1 1 - menej ako 1%
ježatka kuria E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
dvojzub trojdielny E1 2 - medzi 1% a 50%
hviezdica prostredná E1 1 - menej ako 1%
voškovník polabský E1 1 - menej ako 1%
starcek obycajný E1 1 - menej ako 1%
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy