Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_093 (9 926,17 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

20.9.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

50,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Nízka 10,00 V-
I01 - druhové invázie Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Priebeh vegetačnej sezóny 2019 bol pre vegetáciu tohoto biotopu priaznivý, avšak záplavy priniesli množstvo pôdy, na ktorej sa uchytilo širšie druhové spektrum neofytov a pionierskych drevín.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mrlík vonavý E1 1 - menej ako 1%
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
prstovka krvavá E1 1 - menej ako 1%
durman obycajný E1 1 - menej ako 1%
štiavec prímorský E1 2 - medzi 1% a 50%
mrlík cervený E1 1 - menej ako 1%
ambrózia palinolistá E1 1 - menej ako 1%
mrlík mnohoplodý E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak pieprový E1 2 - medzi 1% a 50%
voškovník polabský E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
horciak riedkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
lulok cierny E1 1 - menej ako 1%
láskavec ohnutý E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
astra kopijovitolistá E1 1 - menej ako 1%
hviezdica prostredná E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 1 - menej ako 1%
javorovec jasenolistý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy