Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_143 (16 866,84 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

4.9.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 40,00
Br8 - Bylinné brehové porasty tecúcich vôd 30,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

50,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 5,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

65,00 % 35,00 %

Manažment biotopu

65,00 % 35,00 %

Vyhliadky biotopu

65,00 % 35,00 %

Poznámky

Brehová línia s úzkym pásom vegetácie, rameno zarastá súvislou vegetáciou biotopov Br8 a Lk10. Výskyt vzácnych druhov - Lindernia procumbens. Na brehu rôzne rybárske móla a upravené brehy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
povoja plotná E1 1 - menej ako 1%
žltnica maloúborová E1 1 - menej ako 1%
roripa mociarna E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
mrlík vonavý E1 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 1 - menej ako 1%
Amaranthus blitum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
topol biely E1 1 - menej ako 1%
portulaka zeleninová E1 1 - menej ako 1%
voškovník polabský E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
jasen cervený E1 1 - menej ako 1%
lindernia puzdierkatá E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
ježatka kuria E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa lesná E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy