Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_142 (11 352,77 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

4.9.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

20,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D03.01.02 - turistické prístavy alebo rekreačné miesta Nízka 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Fragmenty biotopu, piesčité brehy v úzkom pobrežnom páse.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
skorocel väcší E1 1 - menej ako 1%
nátržník poliehavý E1 1 - menej ako 1%
Amaranthus blitum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
astra kopijovitolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ambrózia palinolistá E1 1 - menej ako 1%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
psincek poplazový E1 1 - menej ako 1%
ježatka kuria E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec prímorský E1 1 - menej ako 1%
prstovka krvavá E1 1 - menej ako 1%
loboda rozprestretá E1 1 - menej ako 1%
mrlík cervený E1 1 - menej ako 1%
milota lipnicovitá E1 1 - menej ako 1%
mrlík figolistý E1 1 - menej ako 1%
Amaranthus chlorostachys (syn.) E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 1 - menej ako 1%
mrlík vonavý E1 1 - menej ako 1%
oman britský E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy