Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_132 (2 041,61 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

3.9.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Nízka 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Štrková lavica zahlinená nánosmy rieky, na ktorých pokračuje sukcesia aj s výskytom krov. Porasty sú ruderalizované a j s výskytom inváznych rastlín.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
chmel obycajný E1 1 - menej ako 1%
pohánkovec ovíjavý E1 1 - menej ako 1%
chrastnica trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
portulaka zeleninová E1 1 - menej ako 1%
šalát kompasový E1 2 - medzi 1% a 50%
bocianik rozpukovitý E1 1 - menej ako 1%
láskavec zelenoklasý E1 2 - medzi 1% a 50%
pakost nízky E1 1 - menej ako 1%
ježatka kuria E1 1 - menej ako 1%
cistec mociarny E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 1 - menej ako 1%
kapsicka pastierska E1 1 - menej ako 1%
slnecnica hluznatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pakost holubí E1 1 - menej ako 1%
javorovec jasenolistý E2 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E1 1 - menej ako 1%
lucerna datelinová E1 1 - menej ako 1%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
škarda smradlavá E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy